Portfolio
ตู้เก็บรองเท้าบริเวณชานพักบันไดในบ้าน สีขาวพ่นอุตสาหกรรม
รหัสผลงาน : LIOFU1916
ขนาด :

ตู้เก็บรองเท้าติดตั้งบริเวณชานพักบันไดในบ้าน สีขาวพ่นอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนบนทำเป็นตู้บางๆ 7 บานประตู ด้านในมีชั้นแบ่งสำหรับจัดเก็บรองเท้าโดยจัดวางเป็นแนวขวางของตู้เพื่อเน้นการจัดเก็บรองเท้าให้ได้ปริมาณมากที่สุด ส่วนตู้ท่อนล่างก็ทำเป็นบานปิดและเน้นเก็บรองเท้าที่ไม่ใช้เป็นประจำPortfolio เป็นผลงานที่ผลิตตามงานสั่งทำของลูกค้า เพื่อเก็บไว้เป็นอัลบั้มตัวอย่างของร้าน ไม่มีการแสดงราคาสินค้าแต่อย่างใด กรณีลูกค้าสนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานชิ้นนี้ กรุณาสอบถามผ่านระบบ Messenger หรือ Facebook และกรุณาแนบรูปภาพโดยกดปุ่ม ก็อปปี้หน้านี้ (บริเวณมุมซ้ายล่างของภาพ) และกดวาง Paste อีกครั้งในช่องที่พิมพ์ข้อความตามระบบที่ลูกค้าเลือก