Portfolio
ชุดโต๊ะและเก้าอี้นั่กเรียนทำจากไม้สนและไม้อัดแอช ของโรงเรียนนานาชาตินภา เชียงใหม่
รหัสผลงาน : KDSCF1902
ขนาด :

ชุดโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนนั่งเดี่ยว ทำจากไม้สนสีธรรมชาติไม้สนเคลือบด้าน ขนาดโต๊ะประมาณ 0.70 x 0.50 x 0.68 เมตร และเก้าอี้นั่งมีพนักอิงโค้ง ขนาด 0.38 x 0.38 x 0.75 เมตร Portfolio เป็นผลงานที่ผลิตตามงานสั่งทำของลูกค้า เพื่อเก็บไว้เป็นอัลบั้มตัวอย่างของร้าน ไม่มีการแสดงราคาสินค้าแต่อย่างใด กรณีลูกค้าสนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานชิ้นนี้ กรุณาสอบถามผ่านระบบ Messenger หรือ Facebook และกรุณาแนบรูปภาพโดยกดปุ่ม ก็อปปี้หน้านี้ (บริเวณมุมซ้ายล่างของภาพ) และกดวาง Paste อีกครั้งในช่องที่พิมพ์ข้อความตามระบบที่ลูกค้าเลือก